คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เว็บไซต์ภาษาไทย    English web


ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์คลิกที่รูปภาพ
ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี..คลิก

ดูภาพกิจกรรมวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ..คลิก
ดูภาพกิจกรรมวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ..คลิก