สถานที่จัดงาน

 

คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร SCB1

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

สแกน QR CODE รับตำแหน่งสถานที่จัดงาน