Author Archives: ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล

Published by:

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจล
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง

Published by:

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คือ ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์จากเจลจำนวน 1 เครื่อง
> > > ดูรายละเอียด < < <

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Published by:

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

logo

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Published by:

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
> > > รายละเอียด < < <

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Published by:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

Published by:

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มขอรับค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ตามโครงการ โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย การจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาปัญญา และ ผลงานประเภทอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
> > > คลิกดาวน์โหลด < < <
.
.

ยื่นออนไลน์ > > https://goo.gl/forms/RVtn7FSHGI4avMwB3
.
..

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

Published by:

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ลอกคลองและกำจัดวัชพืช ลำห้วยหมากแข้ง ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี หน่วยทหาร ตำรวจ เทศบาลนครอุดรธานี

1 2 3 22550052_10155817388244380_6296938135680286790_n 22552304_10155817389074380_5267132359087591218_n 22552318_10155817388939380_3125759786869964708_n 22552553_10155817388754380_637847887528106434_n 22552759_10155817388869380_7597640291268323389_n 22554745_10155817388504380_7821075125371098966_n 22688027_10155817388659380_4772461281890182428_n 22729204_10155817388579380_1651838168661824553_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

Published by:

microsoft2016

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

เนื้อหาการอบรม

• แนะนำการใช้งาน Windows 10 และ Microsoft Office 2016

• เรียนรู้การใช้งาน One Drive และ SharePoint

• การสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business และ Microsoft Team

• การใช้งาน Microsoft Form

วัน-เวลา ที่จัดอบรม

• วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ http://www.udru.ac.th/…/udru-t…/762-microsoftoffice2016.html