Author Archives: watchphum pechsangsai

Uncategorized

ห้องสัมมนา 2

Published by:

ห้องสัมมนา 2

Uncategorized

ห้องสัมมนา 1

Published by:

ห้องสัมมนา 1

Uncategorized

ห้องประชุม 1

Published by:

ห้องประชุม 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประกวดโฟล์คซอง วันเปิด “ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว” วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563

Published by:

ขอเชิญร่วมประกวดโฟล์คซอง วันเปิด “ตลาดนัด วิดยา ณ สามพร้าว” วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์สหรัฐฯ ศรีพุทธา ๐๙๔-๒๙๘-๔๔๓๓ หรือ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ทีนี่  เอกสารดาวน์โหลด
รับจำนวนจำกัด

116899614_1618796521603586_7987168579316791747_n

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

Published by:

110094266_324893035311610_7177746372596796473_n

เว็บไซต์ข้อมูลการแข่งขัน/ประกวดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่..

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ได้ที่นี่…