Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

Published by:

Untitled-2_resize

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)
วันจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดอบรม
ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต.หมากแข้ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ค่าใช้จ่าย
คนละ 300 บาท (ได้เอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 4 มื้อ)
สมัครเข้าอบรม
คลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/irCDfO8C1IV2Pyp52
หรือสแกน QR CODE นี้
QRสมัคร

 

 

 

 

 

 

ชำระเงินค่าสมัคร
1. โอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-6-28092-5 ชื่อบัญชี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ
2. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR CODE ด้านล่าง

พร้อมเพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
หลังจากที่ได้โอนเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ให้ถ่ายรูปสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือ capture หน้าจอการโอนเงิน
2. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังแชท (inbox) ผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ Manjoonu Nu
หรือ
3. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังไลน์ manjoonu
linenu

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการได้รับเงินค่าสมัคร เป็นอันสิ้นสุดการสมัคร
รายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน
คลิกที่นี่ – – > รายชื่อผู้สมัคร

สอมถามข้อมูล
Facebook : Manjoonu Nu
Line : manjoonu

Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2

Published by:

61222info1

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2
(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2) ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.knit.or.th/web/2018/09/volunteer/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการให้ทุนการศึกาาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Published by:

HSG_2018_Poster-827x1170

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2562

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และ
ใบสมัครได้ตามไฟล์บนหน้าเว็บนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2561

คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ข่าวทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5

Published by:

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5 จัดโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชดำเนินนอก รายละเอียดตาม flyer ที่แนบมาพร้อมนี้

ท่านที่สนใจ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.unido.org/5th-green-industry-conference-sustainable-development ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

ผู้จัดการประชุมสัมมนายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม

สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบริษัทที่สนใจร่วมเปิดบู้ทนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ กรุณาติดต่อนางสาว อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้ประสานงานการประชุมสัมมนา GIC5 ทางอีเมล์ a.harakunarak@unido.org หรือโทร 085 864 9421

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ GIC5 ครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Published by:

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Published by:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Published by:

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์ http://portal1.udru.ac.th/web/work_student/index.php  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

 

 วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ (แบบ EMS)

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  http://www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ให้บัณฑิตซื้อธนาณัติเท่ากับจำนวนที่ต้องชำระ  (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม

 นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี  ที่อยู่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000   เพื่อรับเงิน     ณ  ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี 

3. นำเอกสาร (ข้อ 1) ใส่ซองพร้อมกับ ธนาณัติ (ส่งแบบ EMSส่งมาที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ผ่านไปรษณีย์ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

5. หมดเขตการรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านทางไปรษณีย์  วันที่  31  มกราคม  2561  (ถือตราประทับวันที่ส่งเอกสารเป็นสำคัญ) ****

6. ติดต่อรับใบเสร็จ  ในวันฝึกซ้อมวันแรก  ที่กองพัฒนานักศึกษา  (ดูหมายเลขใบเสร็จที่ http://std.udru.ac.th)

 

       ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (ชาย)

1.ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท

   1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

   1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

   1.3  ค่าของที่ระลึก 

2 .ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท

3. ค่าแผงคอพร้อมเข็ม  150  บาท  

4. ค่าเข็มวิทยฐานะ 100 บาท

 

     ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (หญิง) 

1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท     

       1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

       1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

       1.3  ค่าของที่ระลึก       

2. ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท   

3. ค่าเข็มวิทยฐานะ      100  บาท    

          

 ค่าตัดครุยวิทยฐานะ

      ปริญญาตรีทุกสาขา   800  บาท

      ปริญญาโท  ปริญญาเอก  900  บาท

 ……..บัณฑิตที่ประสงค์จะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบบไม่พักค้างคืน)  ในวันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2561  พร้อมกับมหาวิทยาลัย  พร้อมกับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย 700 บาท / คน (ค่ารถ , ค่าอาหาร , ค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

 หมายเหตุ    รับรายงานตัว วันที่ 3-31 มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.00 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

                กำหนดการ ฝึกซ้อม  วันที่ 13-15  มีนาคม  2561  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ม.ราชภัฏอุดรธานี

                กำหนดการ รับจริง   วันที่ 17  มีนาคม 2561  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Published by:

kys20060

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง อนุมัติให้กู้ยืม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมรอบที่ 2 ให้นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  www.udru.ac.thหรือ Facebook (ชมรม กยศ.)

หากมีรายชื่อและประสงค์จะกู้ยืมนำเอกสารมาติดต่อที่ห้องแนะแนวฯ อาคารกิจกรรม  วันที่  18-19 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น. พร้อมเอกสารที่ต้องส่ง ดังนี้

  1. ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนเบอร์โทรศัพท์
  1. แบบคำขอกู้ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด
    ตรวจสอบ รายชื่ออนุมัติกู้ยืมรอบ2 : รายชื่ออนุมัติรอบ2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การขอยื่นรับค่าตอบแทนการให้ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 60

Published by:

552886984009_n