Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน” 19-21 สิงหาคม 2562

Published by:

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดประชุมสัมมนาวิชาการปีนี้ในตรีม “เดินวิ่งมาราธอน”
19-21 สิงหาคม 2562

S__23330820

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ขอเชิญเข้าร่วมงาน
“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม ดาวน์โหลดที่นี่
ลิงค์ สมัครกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คลิกสมัครได้ที่นี่

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18-20 สิงหาคม 2562

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18-20 สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Published by:

การดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ จึงขอให้ สาขาและหลักสูตร ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้โดยในแบบฟอร์ประเมิน ดังนี้

1. แบบ ทส.01 นักศึกษาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2. แบบ ทส.02  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทำแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญศิษย์เก่าหรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

Published by:

Untitled-2_resize

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้ารับราชการ (ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)
วันจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562
สถานที่จัดอบรม
ห้องประชุมอาคาร 19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ต.หมากแข้ง)
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ค่าใช้จ่าย
คนละ 300 บาท (ได้เอกสารประกอบการอบรม และอาหารว่างวันละ 2 มื้อ รวม 4 มื้อ)
สมัครเข้าอบรม
คลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/irCDfO8C1IV2Pyp52
หรือสแกน QR CODE นี้
QRสมัคร

 

 

 

 

 

 

ชำระเงินค่าสมัคร
1. โอนเงินมาที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-6-28092-5 ชื่อบัญชี นายภาณุพันธุ์ ชื่นบุญ
2. ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ สแกน QR CODE ด้านล่าง

พร้อมเพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
หลังจากที่ได้โอนเงินค่าสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ให้ถ่ายรูปสลิปหลักฐานการโอนเงิน หรือ capture หน้าจอการโอนเงิน
2. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังแชท (inbox) ผู้ใช้งาน Facebook ชื่อ Manjoonu Nu
หรือ
3. ส่งไฟล์ภาพหลักฐานไปยังไลน์ manjoonu
linenu

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการได้รับเงินค่าสมัคร เป็นอันสิ้นสุดการสมัคร
รายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงิน
คลิกที่นี่ – – > รายชื่อผู้สมัคร

สอมถามข้อมูล
Facebook : Manjoonu Nu
Line : manjoonu

Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2

Published by:

61222info1

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2
(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2) ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.knit.or.th/web/2018/09/volunteer/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการให้ทุนการศึกาาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Published by:

HSG_2018_Poster-827x1170

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2562

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และ
ใบสมัครได้ตามไฟล์บนหน้าเว็บนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2561

คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ข่าวทุนวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5

Published by:

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง “อุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (5th Green Industry Conference: Green Industry for Sustainable Development)” หรือ GIC5 จัดโดยองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชดำเนินนอก รายละเอียดตาม flyer ที่แนบมาพร้อมนี้

ท่านที่สนใจ โปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://www.unido.org/5th-green-industry-conference-sustainable-development ภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

ผู้จัดการประชุมสัมมนายินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจรายใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดเล็ก สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม

สำหรับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และบริษัทที่สนใจร่วมเปิดบู้ทนิทรรศการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในงานประชุมสัมมนาครั้งนี้ กรุณาติดต่อนางสาว อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้ประสานงานการประชุมสัมมนา GIC5 ทางอีเมล์ a.harakunarak@unido.org หรือโทร 085 864 9421

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการ GIC5 ครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

Published by:

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระหว่างวันที 16 – 18 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

Published by:

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

poster