Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Published by:

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นประธานเปิด การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30696_o25352 25358  253112 2529974 2531097 2531104 2531107

เข้าชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/sciencesudru/photos/?tab=album&album_id=882759398540639

ข่าวกิจกรรม

โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560

Published by:

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2560
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าเยี่ยมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดนาหลวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน
ผศ.พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ กล่าวว่า จากกระแสของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสื่อสารไร้พรมแดน ทำให้โลกใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางบวกและลบ จึงส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวนี้จึงได้จัดโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และตระหนักในค่านิยมอันดีงามของสังคมไทย และเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าบนพื้นฐานของการให้ความเคารพต่อผู้อื่นและสังคม

2515229324774915 24796761 24837673 2507506525073112 25073190 25073403   25182180

 

สามารถเข้าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/watnaluang/photos/?tab=album&album_id=1663839597015550
เข้าชมวิดีโอได้ที่  https://www.youtube.com/watch?v=2mIzVS1Ha7U&t=1117s

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

Published by:

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 1 พ.ย.60

IMG_261 IMG_262 IMG_263IMG_271 IMG_281IMG_264 IMG_265

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

Published by:

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ลอกคลองและกำจัดวัชพืช ลำห้วยหมากแข้ง ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี หน่วยทหาร ตำรวจ เทศบาลนครอุดรธานี

1 2 3 22550052_10155817388244380_6296938135680286790_n 22552304_10155817389074380_5267132359087591218_n 22552318_10155817388939380_3125759786869964708_n 22552553_10155817388754380_637847887528106434_n 22552759_10155817388869380_7597640291268323389_n 22554745_10155817388504380_7821075125371098966_n 22688027_10155817388659380_4772461281890182428_n 22729204_10155817388579380_1651838168661824553_n

Uncategorized ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

Published by:

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาการอธิการบดี มหาวิทาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การตอนรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Published by:

126

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น.  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป จากวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.00 น. เป็นพิธีการทางศาสนา  เริ่มจากประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)  ประธานฝ่ายสงฆ์  และเจริญน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมในงาน

เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  ประธานนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นเป็นขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  , การขับร้องบท เพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยศิลปิน นกน้อย อุไรพร และน้องแป้ง เสียงอีสาน – สมจิตร บ่อทอง – รุ่งนภา เพชรอุบล, การขับเสภาเฉลิมพระเกียรติ  โดยนายมงคล  ประทุมพล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะ  เป็นการเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และการลงนามถวายพระพร   ชมการแสดงความสามารถวาดภาพพระอิริยาบถ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และศิลปิน

 

ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางจุลชีววิทยาและสาหร่าย

Published by:

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางจุลชีววิทยาและสาหร่าย

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์
๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์ทางจุลชีววิทยาในการศึกษาและทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคนิคทางจุลชีววิทยาและการศึกษาสาหร่ายได้
๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่
๕ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ต่อต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม และ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวนผู้เข้าอบรม
นักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ 60 คน พร้อมอาจารย์ 2 ท่าน

29237_n 700350_n 19897744_10212516537002637_973509093_o 20132502_10212516541162741_193893738_o

สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/

ข่าวกิจกรรม

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Published by:

การตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านได้ด้วยดี กับคะแนนการประเมิน 3.24 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน  สำหรับทุกคำติชมคำแนะนำ ขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทุกท่าน

31865332_o    IMG_0121   IMG_0129
ติดตามกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/

 

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ

Published by:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ลานศิษย์เก่า  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  และกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันที่ระลึก 14  กุมภาพันธ์  วันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ประจำปี 2560  โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล  โดยผู้แทนคณะ หน่วยงานต่างๆ และผู้นำนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ  จากนั้นอธิการบดี  วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ นำกล่าวถวายราชสดุดี และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลเอกอุดร โดย ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ รองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร ได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย  เป็นจำนวน 100,000 บาท โดยมีอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535  และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน  จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา

จากนั้น เวลา 09.39 น.  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 5  ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  “เย็นศิระเพราะพระบริบาลในรัชกาลที่ 10”  เนื่องในโอกาส วันที่ระลึก 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ  ซึ่งนิทรรศการเป็นการแสดงพระราชประวัติ  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทร เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 รวมทั้งพระราชกรณียกิจ  และพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ  ซึ่งนิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2560  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้เข้าชมได้ ณ ห้องนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

Published by:

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ระหว่างวันที่  20-21 ธันวาคม  2559    ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะนำโครงการ/บุคลากร/กิจกรรม  แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

– หลักสูตรคณิตศาสตร์   – หลักสูตรสถิติประยุกต์   – หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   – หลักสูตรเคมี

– หลักสูตรชีววิทยา   – หลักสูตรฟิสิกส์   – หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์   – หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา

IMG_7839 IMG_7843 IMG_7853 IMG_7861 IMG_7873 IMG_7896 IMG_7898 IMG_7902 IMG_7903 IMG_7906 IMG_7913 IMG_7930 IMG_7991 IMG_7993 IMG_8031

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/sciencesudru/photos/?tab=album&album_id=701678109982103