Monthly Archives: July 2017

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

Published by:

126

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น.  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป จากวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.00 น. เป็นพิธีการทางศาสนา  เริ่มจากประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)  ประธานฝ่ายสงฆ์  และเจริญน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมในงาน

เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  ประธานนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นเป็นขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  , การขับร้องบท เพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยศิลปิน นกน้อย อุไรพร และน้องแป้ง เสียงอีสาน – สมจิตร บ่อทอง – รุ่งนภา เพชรอุบล, การขับเสภาเฉลิมพระเกียรติ  โดยนายมงคล  ประทุมพล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะ  เป็นการเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และการลงนามถวายพระพร   ชมการแสดงความสามารถวาดภาพพระอิริยาบถ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และศิลปิน

 

ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางจุลชีววิทยาและสาหร่าย

Published by:

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเทคนิคทางจุลชีววิทยาและสาหร่าย

วัตถุประสงค์
๑ เพื่อบริการวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะสัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์
๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์ทางจุลชีววิทยาในการศึกษาและทดลองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคนิคทางจุลชีววิทยาและการศึกษาสาหร่ายได้
๔ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่
๕ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ต่อต่อการเรียนวิทยาศาสตร์

ระยะเวลาดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม และ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวนผู้เข้าอบรม
นักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี่ 60 คน พร้อมอาจารย์ 2 ท่าน

29237_n 700350_n 19897744_10212516537002637_973509093_o 20132502_10212516541162741_193893738_o

สามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560

Published by:

udrusciday2017_cover

ขอเรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ 2560 “นวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 (Innovation to Thailand 4.0)” ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าชม และร่วมสนุก…ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้…

 ***  สมัครแข่งขัน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

***  Download สูจิบัตร คลิกที่นี่

ข่าวกิจกรรม

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Published by:

การตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านได้ด้วยดี กับคะแนนการประเมิน 3.24 ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินทั้ง 3 ท่าน  สำหรับทุกคำติชมคำแนะนำ ขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทุกท่าน

31865332_o    IMG_0121   IMG_0129
ติดตามกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ได้ที่ https://www.facebook.com/sciencesudru/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ออกสำรวจข้อมูล

Published by:

สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 18 ส.ค. 2560  จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ ปี 60 มีผู้มาลงทะเบียน กว่า 14.1 ล้านคน การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบเร่งด่วน ต้องการใช้บุคลากรจำนวนมาก จึงประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดหานักศึกษาจำนวน 70,000 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน

นักศึกษาที่ทำการออกสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จะได้รับค่าตอบแทน 60 บาท ต่อ หนึ่งแบบฟอร์มการสำรวจ ข้อมูลรายละเอียดการให้ค่าตอบแทนสามารถติดตามและสอบถาม ได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานต้นสังกัดที่ท่านไปสมัคร

รายละเอียดในการสมัครเป็นตัวแทนในการสำรวจข้อมูล

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ  2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา    1  ฉบับ
3. สำเนาเอกสาร หน้าสมุดบัญชีธนาคาร    1 ฉบับ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง  วันที่ 13 กรกฏาคม 2560  (รับจำนวน 1,400 คน)

*** สมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 9

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/