Daily Archives: September 22, 2017

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Published by:

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

Published by:

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด