Daily Archives: November 2, 2017

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

Published by:

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 1 พ.ย.60

IMG_261 IMG_262 IMG_263IMG_271 IMG_281IMG_264 IMG_265

ข่าวประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2560

Published by:

ของจริง

soldier info