Daily Archives: October 5, 2018

Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2

Published by:

61222info1

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2
(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2) ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.knit.or.th/web/2018/09/volunteer/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการให้ทุนการศึกาาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Published by:

HSG_2018_Poster-827x1170

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

 

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 7 ธันวาคม 2561
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2562

โดยน้องๆ นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และ
ใบสมัครได้ตามไฟล์บนหน้าเว็บนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1509, 1512, 1517, 1569
เบอร์ตรง 0-2247-9547
อีเมล์ ajtfoundation@gmail.com

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2561

คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2561
คลิก>>> ดาวน์โหลดใบรับสมัครทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561