ข่าวประชาสัมพันธ์

Science Academic Seminar วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556

วิทยากรจาก University of Southampton มาบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเชิญบุคลากรทุกท่านที่สนใจ ร่วมเข้าฟังการบรรยาย ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

8318_n