ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสร้างคุณลักษณะความเป็นผู้นำ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมSCB1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)
14508533_1164404413625417_1579452823_n

14483592_1164404440292081_204973601_n

14509143_1164404590292066_188379218_n