ข่าวกิจกรรม

โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการประกวดดาวเดือน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)
กำหนดการโครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ณ ลานกิจกรรมหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว)
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. รายงานตัวและมอบหมายเลขผู้เข้าประกวด
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. เปีดตัวรอบแรก (ขุดมรดกอีสาน)
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. แนะน่าตัว (ในขุดมรดกอีสาน)
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. วงดนตรี
๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ผู้ประกวดทั้งหมดขึ้นในขุดนักศึกษา ประกาศผู้เข้ารอบ ๑๐ คู่
๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ผู้เข้ารอบ ๑๐ คู่ ตอบคำถาม คนละ ๑ นาที เพื่อคัดผู้เข้าประกวด ๕ คู่ (รับดอกไม้ด้วย)
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. วงดนตรี
๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. ผู้เข้ารอบการประกวด ๕ คู่ แสดงความสามารถพิเศษ คนละ ๔ นาที
๒๑.๓๐ – ๒๓.๐๐ น. วงดนตรี/ประกาศผลหนุ่มสาวผู้ดีศรีคณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14459859_1164405690291956_53436438_n

14508549_1164405683625290_654933998_n

14508722_1164405710291954_1500677271_n

14518408_1164405706958621_1343104267_n

14518667_1164405703625288_841595432_n