ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ออกสำรวจข้อมูล

สำนักงานสถิติแห่งชาติต้องการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. – 18 ส.ค. 2560  จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ ปี 60 มีผู้มาลงทะเบียน กว่า 14.1 ล้านคน การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจแบบเร่งด่วน ต้องการใช้บุคลากรจำนวนมาก จึงประสานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศ จัดหานักศึกษาจำนวน 70,000 คน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียน

นักศึกษาที่ทำการออกสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จะได้รับค่าตอบแทน 60 บาท ต่อ หนึ่งแบบฟอร์มการสำรวจ ข้อมูลรายละเอียดการให้ค่าตอบแทนสามารถติดตามและสอบถาม ได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานต้นสังกัดที่ท่านไปสมัคร

รายละเอียดในการสมัครเป็นตัวแทนในการสำรวจข้อมูล

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ชุดสุภาพ  2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา    1  ฉบับ
3. สำเนาเอกสาร หน้าสมุดบัญชีธนาคาร    1 ฉบับ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง  วันที่ 13 กรกฏาคม 2560  (รับจำนวน 1,400 คน)

*** สมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 9

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/