ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด