ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2561 (เครื่องตัดชิ้นเยื่อ)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เครื่องตัดชิ้นเยื่อ)
>>> รายละเอียด <<<