ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

microsoft2016

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์

เนื้อหาการอบรม

• แนะนำการใช้งาน Windows 10 และ Microsoft Office 2016

• เรียนรู้การใช้งาน One Drive และ SharePoint

• การสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วย Skype for Business และ Microsoft Team

• การใช้งาน Microsoft Form

วัน-เวลา ที่จัดอบรม

• วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

• วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ http://www.udru.ac.th/…/udru-t…/762-microsoftoffice2016.html