ข่าวประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 2560

ของจริง

soldier info