ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยตนเอง  ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์ http://portal1.udru.ac.th/web/work_student/index.php  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ยื่นเอกสาร  (ข้อ 1)  ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. ชำระเงินตามจำนวนรายการ  พร้อมรับใบเสร็จ

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

 

 วิธีลงทะเบียนฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ผ่านไปรษณีย์ด้วยธนาณัติ (แบบ EMS)

1. บัณฑิตต้องเข้าไปลงทะเบียนใน เว็บไซด์  http://www.udru.ac.th  แล้วสั่งพิมพ์เอกสารที่ลงทะเบียน

2. ให้บัณฑิตซื้อธนาณัติเท่ากับจำนวนที่ต้องชำระ  (ตามรายละเอียดประกาศค่าใช้จ่ายบัณฑิต) โดยสั่งจ่ายธนาณัติในนาม

 นางวิลาวัณย์  ฉิมมะลี  ที่อยู่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  41000   เพื่อรับเงิน     ณ  ที่ทำการไปรษณีย์อุดรธานี 

3. นำเอกสาร (ข้อ 1) ใส่ซองพร้อมกับ ธนาณัติ (ส่งแบบ EMSส่งมาที่  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  เลขที่ 64  ถนนทหาร  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนฝึกซ้อม  ผ่านไปรษณีย์ได้ที่  http://std.udru.ac.th 

5. หมดเขตการรายงานตัวฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ผ่านทางไปรษณีย์  วันที่  31  มกราคม  2561  (ถือตราประทับวันที่ส่งเอกสารเป็นสำคัญ) ****

6. ติดต่อรับใบเสร็จ  ในวันฝึกซ้อมวันแรก  ที่กองพัฒนานักศึกษา  (ดูหมายเลขใบเสร็จที่ http://std.udru.ac.th)

 

       ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (ชาย)

1.ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท

   1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

   1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

   1.3  ค่าของที่ระลึก 

2 .ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท

3. ค่าแผงคอพร้อมเข็ม  150  บาท  

4. ค่าเข็มวิทยฐานะ 100 บาท

 

     ค่าใช้จ่ายบัณฑิต (หญิง) 

1. ค่าลงทะเบียนฝึกซ้อม   400  บาท     

       1.1  ค่าเอกสารฝึกซ้อม

       1.2  ค่าทำเนียบบัณฑิต

       1.3  ค่าของที่ระลึก       

2. ค่าถ่ายรูปหมู่         700  บาท   

3. ค่าเข็มวิทยฐานะ      100  บาท    

          

 ค่าตัดครุยวิทยฐานะ

      ปริญญาตรีทุกสาขา   800  บาท

      ปริญญาโท  ปริญญาเอก  900  บาท

 ……..บัณฑิตที่ประสงค์จะเดินทางไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบบไม่พักค้างคืน)  ในวันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2561  พร้อมกับมหาวิทยาลัย  พร้อมกับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่าย 700 บาท / คน (ค่ารถ , ค่าอาหาร , ค่าประกันอุบัติเหตุ) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา

 หมายเหตุ    รับรายงานตัว วันที่ 3-31 มกราคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 -16.00 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา

                กำหนดการ ฝึกซ้อม  วันที่ 13-15  มีนาคม  2561  ณ  หอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ม.ราชภัฏอุดรธานี

                กำหนดการ รับจริง   วันที่ 17  มีนาคม 2561  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  ม.ราชภัฏสกลนคร