องค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที 31 สิงหาคม 2560 องค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา ในช่วงเวลา 10.00 – 12.30 น. ในกิจกรรมประกอบด้วยการไหว้ครูจากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่สร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →