สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนขวัญใจน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →