คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง”

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป ประเพณีลอยกระทง” วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →