นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาวังแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาวังแดงเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →