คณะวิทยาศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำบุคลากร นักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรจาก อาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ และในการนี้ีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตรา ภูมิสะอาด อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี ได้กล่าวให้พรกับบุคลากร และนักศึกษาทุกคนที่มาร่วมงาน

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →