คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้เรื่อง Start UP

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →