คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนาภรณ์ ชัยประเสริฐ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์ และมีผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้มาร่วมทำบุญด้วย

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →