คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมโครงการโฮมฮักโฮมใจ สานสายใยพี่น้องชาววิทย์ 61

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการโฮมฮักโฮมใจ สานสายใยพี่น้องชาววิทย์ 61 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้จัดงาน

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →