คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “SCI FRESHY NIGHT 2018 มหัศจรรย์แพรพรรณผ้าทอมือ”

คณะวิทยาศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “SCI FRESHY NIGHT 2018 มหัศจรรย์แพรพรรณผ้าทอมือ” ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

About ภาณุพันธุ์

View all posts by ภาณุพันธุ์ →