ข้อมูลการติดต่อ

 อาคาร ScB.2 ชั้น 4 สาขาวิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (วิทยาเขตสามพร้าว)

234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ :

Email :