เครื่องมือกลาง

เครื่องมือทางวิทยาสตร์ ในการให้บริการอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานภายนอก

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนเเสง (UV-VIS Spectrophotometer)

Read More

Theatre of Operations

October 1 — December 1

Read More

The Life I Deserve

August 1 — December 1

Read More

From Signac to Matisse

October 1 — December 1

Read More

“Cyborgs, as the philosopher Donna Haraway established, are not reverent. They do not remember the cosmos.”

With seven floors of striking architecture, UMoMA shows exhibitions of international contemporary art, sometimes along with art historical retrospectives. Existential, political and philosophical issues are intrinsic to our programme. As visitor you are invited to guided tours artist talks, lectures, film screenings and other events with free admission

The exhibitions are produced by UMoMA in collaboration with artists and museums around the world and they often attract international attention. UMoMA has received a Special Commendation from the European Museum of the Year, and was among the top candidates for the Swedish Museum of the Year Award as well as for the Council of Europe Museum Prize.

Become a Member and Get Exclusive Offers!

Members get access to exclusive exhibits and sales. Our memberships cost $99.99 and are billed annually.

Join the Club

Translate »