แจกถุงยังชีพเพื่อนักศึกษาวิชาเคมี

เนื่องจากเกิดคลัสเตอร์​ในพื้นที่สามพร้าว วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเคมีจึงได้จัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยแบ่งเบาและแทนความห่วงใยจากสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #ถุงยังชีพเพื่อนักศึกษาสาขาวิชาเคมี