การอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมเส้นใยด้วยผงสีย้อมดอกดาวเรือง

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการย้อมเส้นใยด้วยผงสีย้อมดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเหล่าหลวงใต้ฯ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2564