การอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมเส้นใยด้วยผงสีย้อมดอกจาน

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการย้อมเส้นใยด้วยผงสีย้อมดอกจาน ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเหล่าหลวงใต้ฯ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564