การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเบสสบู่ใสและสบู่ขัดผิวจากชานอ้อย

คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำเบสสบู่ใสและสบู่ขัดผิวจากชานอ้อย ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติเหล่าหลวงใต้ฯ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564