เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี !!!

+++ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี !!!พร้อมทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก!!! ทุนกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา!!! สมัครและรายงานตัวได้เลย สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน สมัครออนไลน์ตามลิงค์นี้เลย https://ent.udru.ac.th/#คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี#ScienceUDRU