กิจกรรม

+++ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี !!!พร้อมทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจำนวนมาก!!! ทุนกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬ
#ประชาสัมพันธ์ #ทุนการศึกษา #บริการวิชาการโครงการทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีปีการศึกษา 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป
คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำของที่ระลึกเรซินจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในรูปแบบออนไลน์ให้เกษตรกรแ
คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำเบสสบู่ใสและสบู่ขัดผิวจากชานอ้อย ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่
คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการย้อมเส้นใยด้วยผงสีย้อมดอกจาน ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้า
คณาจารย์สาขาวิชาเคมี พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการย้อมเส้นใยด้วยผงสีย้อมดอกดาวเรือง ณ ศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
เนื่องจากเกิดคลัสเตอร์​ในพื้นที่สามพร้าว วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเคมีจึงได้จัดทำถุงยังชีพ เพื่อช่วยแบ่งเบาและแทนความห่วงใยจากสาขาวิชาเคมี คณะวิ
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วรรณพร แสงห้าว (นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4) ที่ได้รับทุนกองทุนเกื้อกูลนักศึกษา จำนวน 10,000 บาท วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้1. นายวุฒิชัย สืบเป็งติ​ 2. นางสาววรรณภา รักษา​งาม วันที่ 2