ข้อมูลติดต่อ

อาคาร ScB. 2 ชั้น 6 สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
234 หมู่ 12 ต.สามพร้าว อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
Email :