งานบริการวิชาการ


ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำทีมนักศึกษาในสาชาวิชาฯลงพื้นที่บ้านนาดี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เพื่อระบุพิกัดจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดิน และรอสูบน้ำก่อนจะเข้าเก็บตัวอย่างวันในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ เพื่อประเมินการปนเปื้อนของโลหะหนัก ก่อนที่จะขุดลอกแล้วนำไปกำจัดต่อไป
กรณีรถบรรทุกแร่ทองแดงคว่ำ งานลุยๆผู้หญิงก็ทำได้นะจ๊ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *