โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏอุดรธานีได้เข้าร่วม”โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสู่การจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน “ ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยในงานมีการนำเสนอโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯ ของนักศึกษา และมีการประเมินผลโครงการอีกด้วย ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวแทนของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 3 คน ได้แก่

  1. นายโฆษิต ชนะพันธ์ุ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2. นาย พงษ์ฒน์ แสนงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  3. นางสาวสุวาณี ก่ำคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2
    จากผลการประเมิน ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ผลการประเมิน คือ “ผ่านการประเมินในรอบที่ 2” ผ่านเข้าสู่รอบชิงโล้ระดับทอง โดยมีมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินในรอบนี้ 20 มหาวิทยาลัย จากทั่วประเทศ โดยในภาคอิสานมีผ่านเข้ารอบ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี** โดยรอบต่อไปทางกรมส่งเสริมฯจะมาประเมินอีกครั้งในวันพุธที่ 19 มิ.ย. 63 ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
    ช่วยเชียร์ ช่วยลุ้น และให้กำลังใจชาวชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฏอุดรธานี Enviconservationclub Udru ให้ทะลุผ่านรอบต่อไปด้วยนะคะ
    ฝากกด Like กด Share กันเยอะๆนะคะ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *