บูรณาการรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม

บูรณาการรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม นศ. ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองคอนแสน เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดมลพิษด้าน ดิน น้ำ อากาศ และมูลฝอย
เด็กๆบอกว่าลงพื้นที่สนุกมากและอยากมาอีก แสดงว่าในห้องเรียนน่าเบื่อใช่มั้ย??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *