การจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านปากดง

ร่วมกับคณะครู นักเรียน และคณะกรรมการบริหารศึกษา ร.ร. บ้านโคกล่าม และตัวแทนจากเทศบาลกุดหมากไฟ ศึกษาดูงานการจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านปากดง ซึ่งได้รับรางวัล Zero waste school ในระดับจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *