บริการวิชาการ

ได้ทำงานกับเด็กๆ ทีไรมีความสุขทุกที
วันนี้เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ นักเรียน รร. บ้านโคกล่าม อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี ได้เห็นขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของรร. ได้ลองชั่งน้ำหนัก หาองค์ประกอบของขยะในโรงเรียนของตนเอง ด้วยตนเอง
กิจกรรมวันนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ สร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือฝึกการเก็บข้อมูลพื้นฐานปริมาณขยะ และศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน ซึ่งพอทุกคนได้เห็นปัญหาแล้ว ต่อไปทุกคนก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองต่อไป
เด็กๆ ให้ความสนใจมากๆ และมีความสามารถเกินตัวเลยล่ะ เจ๋งไปเลยเด็กๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *