การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ออนไลน์) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563

เบื้องหลังบรรยากาศห้องส่ง
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ออนไลน์) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563
ขอบคุณอ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ช่วยกันออกข้อสอบ
ยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ รร.สุวรรณคูหาฯ และ รร.หนองบัวพิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *