ลงสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลโครงการศึกษาและพัฒาเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม ณ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.บ้านตาด และ บ้านดงมะกรูด ต. หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *