ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นายจิรเดช อย่าเสียสัตย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ลอกคลองและกำจัดวัชพืช ลำห้วยหมากแข้ง ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี หน่วยทหาร ตำรวจ เทศบาลนครอุดรธานี

1 2 3 22550052_10155817388244380_6296938135680286790_n 22552304_10155817389074380_5267132359087591218_n 22552318_10155817388939380_3125759786869964708_n 22552553_10155817388754380_637847887528106434_n 22552759_10155817388869380_7597640291268323389_n 22554745_10155817388504380_7821075125371098966_n 22688027_10155817388659380_4772461281890182428_n 22729204_10155817388579380_1651838168661824553_n