ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
รอบ Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

https://ent.udru.ac.th/