ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้ห้องปฏิบัติการ

88246842_1430713023754792_3266432292007968768_n

88344319_2728534677201076_3017987387625046016_n

 

วีดีโอแนะนำการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์