สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ธนัมพร ทองลอง (หัวหน้าสาขา)

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ภาคภูมิ  แจ้งโพธิ์นาค

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์สุภาวดี  กสิกรรม

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.จิรเดช  อย่าเสียสัตย์

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

ดร.ภูษณพาส  สมนิล

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์จิราพร  แข็งขัน

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์สหรัฐฯ  ศรีพุทธา

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website

อาจารย์ฤทธิรงค์  อัญจะนะ

 • Email 
 • Research Interests : 
 • Personal Website
TH|EN