ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวสารที่เกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น ภายในคณะ

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565ชมรม …

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 Read More »

โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่ายปฏิบัติการเคมี และชีววิทยา”

วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ …

โครงการบริการวิชาการสู่โรงเรียน “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค่ายปฏิบัติการเคมี และชีววิทยา” Read More »

การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้ …

การจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเ …

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2564 Read More »

TH|EN