ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวต่างๆที่มีประกาศภายใน มหาวิลับ และ คณะ

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการทำวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูล”

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์แล …

เชิญชวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการทำวิจัยทางด้านวิทยาการข้อมูล” Read More »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการองค์กรที่มีประส …

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ Read More »

แบบฟอร์มสำรวจการยื่นความจำนงขอรับซิมทรู (Sim True) ฟรี!!! สำหรับนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แบบฟอร์มสำรวจการยื่นความจำนงขอ …

แบบฟอร์มสำรวจการยื่นความจำนงขอรับซิมทรู (Sim True) ฟรี!!! สำหรับนักศึกษาเพื่อการเรียนออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Read More »

TH|EN